Strihanie

Ruže kvitnú na mladých jednoročných výhonoch, ktoré na jar vyrastajú z očiek. Najbližšie k vrcholu výhonu sú najväčšie lupene a tie sa začínajú prebúdzať ako prvé. Na výhonoch sa najprv začínajú vytvárať listy a potom kvety. Z nižších očiek vyrastajú nové výhony. To zn., že čím nižšie výhon zostrihneme, tým dlhšie musíme čakať na kvety. Na druhej strane strihanie starých výhonov povzbudzuje tvorbu nových výhonov, čo prospieva tvorbe kvetov.
Uhol rezu (strihania):
Výhon odstrihneme zošikma asi 3–5 mm nad očkom smerom von.

Jarný rez kríkových ruží

Staré aj odumreté výhony odrežeme, odstránime križujúce sa výhony, nové a silné výhony zachováme a skrátime ich na 3 až 4 očká.
Najdôležitejšia zásada pri strihaní výhonov kríkových ruží je taká, že staré zdrevnatené výhony odstránime celé, úplne odspodu a nechávame nové mladé jednoročné, poznáme ich podľa toho, že sú hladké a sviežo zelené.

Jarný rez popínavých ruží

Previsnuté výhony uviažte ku konštrukcii. Príliš zahustené miesta preriedime, odstránime križujúce sa výhony, nové bočné výhony zachováme a skrátime ich na 2 až 5 očiek.
Najdôležitejšia zásada pri strihaní výhonov popínavých ruží je taká, že hlavné výhony ťahajúce sa po pergole, stene, besiedke ak sú nepoškodené mrazom nechávame a výhony ktoré sa ťahajú v nepožadovanom smere a nadajú sa vyviazať odstraňujeme celé.

Jarný rez stromkových ruží

výhony v korunke sa skracujú asi na 15–20 cm, tak aby konce odstrihnutých výhonov tvorili v celku guľovitý tvar. V podstate sa strihajú úplne tak isto ako kríkové ruže, len korunka je umiestnená vyššie a platí tam tá istá najdôležitejšia zásada pri strihaní výhonov a to, že staré zdrevnatené výhony odstránime celé, úplne odspodu a nechávame nové mladé jednoročné, poznáme ich podľa toho, že sú hladké a sviežo zelené. Oproti kríkovým ružiam robíme ešte jednu vec navyše a to, že odstrihujeme všetky vyrastajúce planiče pod korunkou a to nie len na jar ale počas celého roka, preto že devastujú ušľachtilý tvar stromkovej ruže a ťahajú živiny zaštepenej odrode. Keby sme ich neodstraňovali v konečnom dôsledku by prerástli zaštepený kultivar. Tieto výhony odstrihujte úplne celé.

Letný rez

V lete robíme len úpravní (estetický) rez podľa vlastných potrieb a predstáv. Zo záhonových ruží režeme kvety do váz, odstrihávame odkvitnuté kvety a zabraňujeme tvorbe šípok, ktoré rastlinu zoslabujú, čím sa odďaľuje opätovné kvitnutie.

Odrezávanie planých výhonov

Občas sa môže stať, že pod miestom štepenia ruže vyrastie planý výhon, ktorý ľahko poznáme podľa bledšieho a štruktúrou odlišného listu. Tento výhon je pre rastlinu nežiaduci, lebo jej odčerpáva energiu, čo sa v budúcnosti prejaví znížením počtu kvetou, v konečnom dôsledku planý výhon prerastie ušľachtilú zaštepenú odrodu a preto je nevyhnutné celý tento výhon odstrihnúť. Na stromkových ružiach plané výhony vyrastajú po celom kmeni, od krčku až po korunku, a tiež je nevyhnutné celý tento výhon odstrihnúť!

Čo robiť s opadanými listami?

Doporučujeme priebežne očisťovať okolie ruží od opadaných listov, zlikvidujete tým zárodky hubových chorôb, hlavne v jarnom a jesennom období. Listy ktoré ostanú na výhonoch po zime treba tiež obrať a zlikvidovať. Staré výhony a listy nie sú vhodné do kompostu. Veľmi dobrým pomocníkom pri takomto upratovaní je záhradný vysávač, ktorý sa už dá v dnešnej dobe kúpiť za rozumnú cenu a má všestranné použitie (vysáva, prehodíte klapku a fúka čím očistíte aj nedostupné miesta, dá sa použiť aj na upratovanie napadaného snehu).