Ochrana proti chorobám a škodcom

Doporučujeme na túto skutočnosť myslieť ešte pred nákupom ruží. Vyberajte si odrody ruží, ktoré sú odolné voči chorobám a máte o starosť menej. Takéto ruže sú takmer bezúdržbové, podliehajú chorobám len pri extrémne zlých podmienkach. V praxi je to väčšinou tak, čím extravagantnejší (výstrednejší) kvet, tým slabšia odolnosť voči nepriaznivým vplyvom. Preto ak chcete dosiahnuť vo svojej záhradke trvalejší efekt, treba vyberať ruže odolnejšie. Ak už vlastníte ruže, ktoré sú menej odolné pomôžu Vám tieto rady:
Doporučujeme priebežne očisťovať okolie ruží od opadaných listov, zlikvidujete tým zárodky hubových chorôb, hlavne v jarnom a jesennom období. Listy ktoré ostanú na výhonoch po zime treba tiež obrať a zlikvidovať. Staré výhony a listy nie sú vhodné do kompostu. Veľmi dobrým pomocníkom pri takomto upratovaní je záhradný vysávač, ktorý sa už dá v dnešnej dobe kúpiť za rozumnú cenu a má všestranné použitie (vysáva, prehodíte klapku a fúka čím očistíte aj nedostupné miesta, dá sa použiť aj na upratovanie čerstvo napadaného snehu fúkaním).

Postreky proti hubovým chorobám ruží:

prípravok koncentrácia v % čierna škvrna múčnatka hrdza    
Agroboss 0,05 x x      
Bavistin WG 0,1   x      
Baycor 25 WP 0,15–0,2 x x x dotykový  
Bayleton 25 WP 0,03–0,1   x   dotykový  
Bentate 0,06–0,1   x      
Biool 5   x      
Bioton 3   x      
Derosal WP 50 0,1   x      
Diskus 10ml (2g) prášku do 10l vody,
aplikovať 3× za sebou
v týždňových intervaloch
x   x systémový  
Dithane M 45 0,3 x   x dotykový  
Fademorf EK 20 0,125   x      
Fundazol 50 WP 0,06–0,1   x      
Karathane FN 57 0,1   x      
Kumulus WG 0,3–0,5   x      
Kuprikol 50 0,5–0,8 x     dotykový nesmie sa používať keď svieti slnko
Melprex 65 W 0,1 x        
Nerogon 50 0,6 x        
Nimrod 25 EC 0,1–0,3   x      
Novozir MN 80 0,3 x   x dotykový  
Orthocid 50 0,3 x        
Perozin 75 B 0,3 x   x    
Punch 40 EC 0,005 x x x systémový  
Rubigan 12 EC 0,05–0,06 x x      
Saprol New 0,125 x x x systémový  
Sulikol K 0,3–0,7   x   dotykový nesmie sa používať keď svieti slnko
Sulka 1   x   dotykový nesmie sa používať keď svieti slnko,
môžu zhorieť listy,
najideálnejšie obdobie na jar
Syllit 65 0,05–0,1 x x      
Systhane 12 E 0,06 x x      
Thiovit 0,3–0,5   x      
Topas C 50 WP 0,125 x x x systémový  
Topsin M 70 WP 0,15   x      
Venturol 0,1 x        

Postreky proti živočíšnym škodcom na ružiach (vošky, húsenice…):

prípravok koncentrácia  
BI 58 EC nové 10 ml do 10 litrov vody  
OLEOEKOL proti škodcom čo prežili zimu  
Zolone   dotykový

Pri dlhodobom používaní toho istého postrehu si škodcovia voči nemu vytvárajú imunitu a preto doporučujeme z času na čas vymeniť druh postreku.

Voška ružová (Macrosiphon rosae)

Škodí cicaním rastlinných štiav. Prezimuje vo forme vajíčok na výhonkoch ruží. OCHRANA: zimný postrek ruží Nitrosanom 25 alebo Arborolom M, počas vegetácie pri výskyte škodcu postrek Pirimorom alebo inými organofosfátmi.

Hrnčiarka ružová (Diplolepis rosae)

Vytvára na listoch a výhonkoch parkových a divo rastúcich ruží hnedočervené hálky, v ktorých sa vyvíjajú belavé larvy škodcu. OCHRANA: odrezávanie a pálenie výhonkov s hálkami.

Piliarka drobná (Blennocampa pusilla)

Pozdĺžne zvinuje listy ruží. Zelenkavé larvy škodcov žijú v stočených listoch a obžierajú ich. Do roka jedno pokolenia. OCHRANA: dva alebo tri postreky ruží od konca apríla v dvojtýždňových intervaloch organofosfátmi alebo pyretroidmi.

Piliaročka ružová (Arge rosae)

Jej larvy ožierajú čepele listov tak, že z nich ostane iba hrubšia žilnatina. Samičky kladú vajíčka pod kôru mladých výhonkov. Do roka dve pokolenia. OCHRANA: postreky ruží v júni a v auguste organofosfátmi alebo pyretroidmi.

Čalúnnica ružová (Megachile centuncularis)

Včela samotárka, ktorá si zhotovuje bunky pre svoje potomstvo z pravidelných výkrojkov listov ruží, prípadne iných listnatých drevín. Keďže ide o užitočný hmyz, neničíme ho.

Šupináčik zlatozelený (Phyllobius argentatus)

Prezrádza sa nepravidelnými okrajovými požerkami listov ruží v jarných mesiacoch. OCHRANA: postrek ruží pri zistení prvých príznakov poškodenia pyretroidmi alebo organofosfátmi.

Čierna škvrnitosť listov (Marssonina rosae)

Vyskytuje sa hlavne v daždivých rokoch. Napadnuté listy žltnú a predčasne opadávajú. OCHRANA: opakované preventívne postreky rastlín od konca mája organickými fungicídmi hlavne za daždivého počasia.

Múčnatka ružová (Sphaerotheca pannosa var. roase)

Napáda všetky nadzemné časti rastlín. Jednotlivé odrody sú na ochorenie rôzne citlivé. OCHRANA: opakované preventívne postreky náchylných odrôd sírnatými alebo organickými fungicídmi hlavne v jarných mesiacoch.

Hrdza ružová (Phragmidium mucronatum)

Vytvára na spodnej strane listov najprv hrdzavé kôpky letných výtrusov (uredospór) a neskôr čierne ložiská zimných výtrusov (teleutospór). Silno napadnuté listy predčasne opadávajú. OCHRANA: pred rašením postrek Kuprikolom, neskôr organickými fungicídmi.

Cikádočka ružová (Edwardsiana rosae)

Škodí cicaním na listoch ruží, v lete preletuje na ovocné dreviny. Prezimuje vo forme vajíčok zapustených pod kôru výhonkov. OCHRANA: odrezávanie a pálenie výhonkov s vajíčkami v zimnom období. Pri zistení prvých príznakov poškodenia postrekujeme rastliny organofosfátmi.