Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí medzi najrozšírenejšie druhy podnikania na Slovensku. Ide o typ podnikateľskej činnosti so základným imaním 5000, na jej zakladaním sa môže podieľať jeden až 50 vlastníkov. K benefitom spoločnosti s ručením obmedzeným patrí jej jednoduchá organizačná štruktúra a minimálny vklad účastníkov len 750e. Stabilná rovná daň z príjmu je ustanovená podľa právnych predpisov na 21%. Aj v prípade porušenia záväzkov spoločnosti vlastníci zodpovedajú len do výšky svojho majetku. Spoločnosť vzniká podpísaním zakladateľskej zmluvy všetkými účastníkmi.

zmluvy

Zrejme aj pre tieto a aj ďalšie výhody je v súčasnosti pomerne často využívaný spôsob podnikateľskej činnosti. Pri založení s.r.o online však vždy treba prihliadať na získanie dostatku informácií, a zabezpečenie právneho zaistenia a aj rad administratívnych úkonov, ktoré môžu byť zdĺhavé a nepríjemné. V prípade, ak by ste sa rozhodli využiť služby spoločnosti ezmluvy, postarali by sme sa o komplexné služby spojené so založením s.r.o. už do 48 hodín len za 290€. Prvý krok k založeniu s.r.o. súvisí s vaším podnikateľským zámerom a predmetom podnikania – ponúkame komplexné poradenstvo ešte pred začiatkom podnikateľskej činnosti.

zmluvy

V našej réžii je tiež vypracovanie kompletnej dokumentácie pre potreby s.r.o. a spoločenskej (zakladateľskej) zmluvy. V našej kompetencii zostáva aj podanie návrhu na zápis do živnostenského a obchodného registra, ako aj prevzatie ďalších súdnych či úradných dokumentov. Naše služby sa viažu na ľubovoľný počet živností. Vytvorenie s.r.o. môže byť realizované online formou na celom území Slovenska – a to aj v dôsledku nedávnych protipandemických opatrení. Elektronické služby majú svoje opodstatnenie – sú praktické a efektívne a svoju spoločnosť môžete založiť aj z pohodlia domova pri dodržaní všetkých právnych krokov a postupov. V prípade ďalších otázok môžete navštíviť našu webovú stránku, na ktorej vám radi zodpovieme vaše otázky či dohodneme možnosti spolupráce.

Posted in Nezařazené