V dnešnej dobe bohužiaľ ľudstvo starne a o mnohých starých ľudí sa nemá kto postarať. Preto je potrebné neustále budovanie nových zariadení pre seniorov. Či už ako domov pre seniorov, alebo denných stacionárov, kde senior trávi svoj deň a navečer sa vracia znovu so svojho domova. Takéto zariadenia sú stále viac a viac potrebné aj na Slovensku, ktoré sa pridružilo k ostatným štátom západnej Európy so smutne rastúcou krivkou. Mnohí majú osobnú skúsenosť, že domovy dôchodcov sú plné a je na ne dlhá čakacia doba. Preto je potrebné, aby sa vybudovali ďalšie a umožnili tak dôstojnú starobu našim občanom.

zariadenie pre seniorov

Ak ste sa aj vy rozhodli zriadiť dom seniorov, alebo už ste majiteľom takejto ustanovizne a chystáte sa otvoriť, je potrebné myslieť na to, že vybavenie musí spĺňať všetky potrebné normy, aby ste ju mohli prevádzkovať. Jedným z týchto parametrov sú požiarne dvere, ktoré musí mať každá miestnosť v budove. Aj keď v budove platia prísne pravidlá o zapoľovaní ohňa a fajčení, môže sa stať, či už nepozornosťou zamestnancov alebo zhoršenou motorikou seniorov, že k požiaru dôjde. Sami vieme, že starší ľudia sa nedokážu hýbať tak rýchlo, dokonca sú niektorí na invalidných vozíkoch a pohyb a útek v prípade požiaru je teda oveľa zhoršený, a v prípade ležiacich pacientov dokonca nemožný.

požiarne dvere

Vďaka požiarnym dverám, ktoré sú vyrobené tak, aby na nejaký čas zabránili požiaru je možné šírenie požiaru spomaliť a tak získať viacej času na evakuáciu klientov a zamestnancov zariadenia. Toto platí rovnako aj pre všetky nemocnice a iné zariadenia a stacionáre, či už sú v otázke deti alebo dospelí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Ale nie je tiež na škodu požiarne dvere zaviesť aj do klasických kancelárii, kde je veľa zamestnancov, alebo do vášho domu či bytu. V otázke požiarnych dverí vám pomôžu zamestnanci z firmy LmMont.