Agentúra dočasného zamestnávania môže byť fyzická alebo aj právnická osoba, ktorá sprostredkováva zamestnanie. Prívlastok dočasná má z dôvodu možnosti zamestnávania zamestnancov najviac 24 mesiacov a štyrikrát po sebe. Zamestnanec má zmluvu s agentúrou, ktorá vybavuje všetko potrebné, informuje zamestnanca o pravidlách na mieste výkonu práce a zaisťuje mzdu a mzdové podmienky.

nájdite si prácu, ktorá vás uživí

Zoznam agentúr dočasného zamestnávania nájdete aj na našej internetovej stránke. Ich oslovením, kontaktovaním, zaslaním životopisu sa môžete dostať k práci, o akú máte záujem. Nájdite si aj vy prácu, ktorá vám vyhovuje. Po oboznámení sa s pravidlami a podmienkami je možné po obojstrannom súhlase uzavrieť zmluvu s dočasnou agentúrou.

Aby agentúra dočasného zamestnávania vôbec vznikla, musia byť splnené isté podmienky, ktoré sa viažu aj na výšku základného imania ako aj na bezúhonnosť či vzdelanie osoby, ktorá vedie alebo pôsobí v agentúre dočasného zamestnávania. Jej samotnému vzniku predchádza vytvorenie žiadosti a jej podanie na ústredie, ktoré danú žiadosť schváli alebo zamietne. Žiadosť pozostáva z jednotlivých povinných náležitostí, ktoré sa týkajú osobných údajov, dosiahnutého vzdelania a podobne. Potrebné je doložiť isté dokumenty, ako napríklad doklad o vlastníctve alebo prenájme priestorov, doklad o ukončení vzdelania a iné vyžiadané dokumenty. Žiadosť je možné doručiť na ústredie osobne, poštou alebo elektronicky.

práca, ktorá vás baví

Vydanie povolenia na vykonávanie danej činnosti, na sprostredkovávanie dočasného zamestnávania, sa viaže na správny poplatok, ktorý je potrebné uhradiť. Následne môže agentúra dočasného zamestnávania uzavrieť zmluvu so zamestnancami, ktorí sú pridelený k užívateľskému zamestnávateľovi, kde vykonávajú pracovnú činnosť.

Ak aj vy hľadáte prácu, ktorá by vám zabezpečila dostatočnú finančnú nezávislosť vo vhodných pracovných podmienkach, neváhajte a skúste aj ponuku agentúr dočasného zamestnávania. Možno práve tam nájdete prácu, ktorá vás baví, napĺňa a vyhovuje vám po každej stránke. Využite možnosti, ktoré sa vám ponúkajú.