Triedenie

Floribunda

Kríková ruža viacpočetne bohato kvitnúca, nižšieho až stredného vzrastu, vhodná na výsadbu do záhrad. Na rozdiel od čajohymridov hustejšie rastú, majú viac výhonov aj kvetov ale sú o niečo nenšie a nižšie. Na rozdiel od poliantiek sú mohutnejšie. Dorastajú do výšky od 30 do 80 cm.

Čajohybrid

Je to kríková ruža. Kvety sú veľké, ušľachtilo tvarované a stoja väčšinou jednotlivo na dlhých stopkách, je vhodná na výsadbu do záhrad. Dorastajú do výšky od 40 do 100 cm.

Polyantka

Kríková ruža viacpočetne bohato kvitnúca nižšieho vzrastu, je vhodné na výsadbu do záhrad, má stredne veľký kvet. Dorastá do výšky od 30 do 60 cm.

Popínavá ruža

Môže ozdobovať múry, steny, ťahá sa po oporách, pergolách, besiedkach a skrášľuje prázdne a nudné plochy. Vytvára dlhé estetické výhony. Dorastá do dĺžky od 1 do 10 m.

Mini ruže

Týmto názvom sa nazývajú miniatúrne alebo trpasličie bengálske ruže, dosahujú často len 20 až 30 centimetrovej výšky a majú veľmi malé pôvabné lístie. Kvety sú tiež malé väčšinou 2 až 3 cm, zriedka väčšie. Svojím nízkym vzrastom sú vhodné na sadenie do balkónových bedničiek, vedier a misiek. Dajú sa aj použiť ako olemovanie záhonov, terás, na hroby alebo do skaliek. Dorastajú do výšky od 10 do 30 cm.

Stromkové ruže

Volajú ich aj vysokokmenné ruže alebo ružové stromčeky. Triedia sa na klasické stromkové ruže, kde koruna má tvar gule alebo previslé (dáždnikové) , kde koruna má tvar dáždnika.

Pokryvné ruže

Sú v podstate také isté ako popínavé, s tým rozdielom, že nerastú smerom hore, ale výhony sa väčšinou plazia po zemi. Dorastajú do dĺžky od 1 do 5 m.